Zadbaj z nami o środowisko!

Spółka PGK "Dolina Baryczy" została powołana przez Gminę Milicz, Cieszków i Żmigród do realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Dzięki pomocy finansowej z Unii Europejskiej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy" wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy infrastrukturę kanalizacyjną na terenie wspomnianych gmin.

Nie poprzestajemy - w dalszym ciągu dokładamy wszelkich starań by zachować ptasi raj - cenną przyrodę Doliny Baryczy.

Ty też możesz nam w tym pomóc!

 ____________________________________

W ramach posiadanej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin: Milicz, Żmigród i Cieszków Przedsiębiorstwo eksploatuje :

  • Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu przy ul. Sułowskiej 1,
  • Oczyszczalnię Ścieków w Żmigrodzie przy ul. Wiejskiej 29,
  • Oczyszczalnię Ścieków w Sułowie przy ul. Łąkowej 56.