Zadbaj z nami o środowisko!

Spółka PGK "Dolina Baryczy" została powołana przez Gminę Milicz, Cieszków i Żmigród do realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Dzięki pomocy finansowej z Unii Europejskiej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy" wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy infrastrukturę kanalizacyjną na terenie wspomnianych gmin.

Nie poprzestajemy - w dalszym ciągu dokładamy wszelkich starań by zachować ptasi raj - cenną przyrodę Doliny Baryczy.

Ty też możesz nam w tym pomóc!

 ____________________________________

Szanowni Państwo,

Prosimy o kontakt mieszkańców ul. Kościuszki 32-42 i 45 oraz ul. Kopernika 6, 10, 12, 14, 16 i 22 w Miliczu.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu zwraca się z uprzejmą prośbą o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikiem Działu Obsługi Klienta (tel. 71 38 40 987 w. 23) w celu potwierdzenia poprawności danych wynikających z protokołów wymiany wodomierzy w Państwa mieszkaniach.

Dane podlegające weryfikacji to: numer fabryczny oraz numer nakładki radiowej nowego wodomierza, numer fabryczny oraz stan wodomierza zdemontowanego.

Uprzejmie przypominamy, że poprawność powyższych danych zapewni prawidłowe naliczanie opłat za odbiór ścieków.

Prezes Zarządu
Sabina Misiak