Drukuj

logo giodo orzel130Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PGK Dolina Baryczy

PGK Dolina Baryczy przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw.

Administratorem Danych Osobowych są władze PGK Dolina Baryczy, mające siedzibę w Miliczu, przy ul. Rynek 21

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w PGK Dolina Baryczy, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w trybie opisanym w art. 32-35 przywołanej ustawy.

 

img dane osobowe