Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Rada Miejska na 40 nadzwyczajnej sesji podjęła dwie uchwały, których efektem jest utrzymanie stawki za ścieki i wody opadowe na tym samym poziomie. Nie ma przewidzianych podwyżek. Jakiekolwiek w tym temacie pogłoski, jako by miały ścieki zdrożeć są nieprawdziwe. Jak zaznaczyła w swoim komentarzu prezes PGK Dolina Baryczy Sabina Misiak. W podobnym tonie wypowiedział się burmistrz Piotr Lech, zwracając uwagę, że zrobi wszystko, aby w przyszłym roku doszło do obniżki za ścieki.

1/ Nazwa i siedziba sprzedającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o. o , 56-300 Milicz, Rynek 21, tel/fax 71-38-40-987, NIP 916 13 54 050.

2/ Miejsce i termin przeprowadzenia procedury sprzedaży:
Pisemne oferty należy składać w siedzibie sprzedającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2017 roku.

3/ Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane składniku majątku:
Składniki majątku ruchomego będącego przedmiotem sprzedaży można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, w dniach 08-22.06.2017 roku w godz.10.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr 601927414.

Szanowni Państwo,

Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie potrzeb wśród klientów PGK Dolina Baryczy w zakresie wprowadzenia z e-usług do jego działalności. Wyniki badania będą pomocne w opracowaniu projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Ankieta ma charakter anonimowy. Pytania w kwestionariuszu mają charakter pytań zamkniętych i otwartych.

Prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi stawiając krzyżyk we właściwym miejscu lub krótkie wypowiedzi.
Udzielane przez Państwa odpowiedzi nie będą poddawane ocenie, a każda odpowiedź wniesie wartościowy wkład w przeprowadzane badanie. Informacje przez nas zebrane mają charakter jedynie statystyczny i nie będą udostępniane innym podmiotom. Termin wypełnienia ankiety do 06.05.2017 r.

ANKIETA

 

 

reklama nowa cena kopia

platforma zakupowa

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak