Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o. o, 56-300 Milicz, Rynek 21, tel/fax 71- 38-40-987, NIP 916 13 54 050.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia procedury sprzedaży:
Pisemne oferty należy składać w siedzibie sprzedającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2019 roku.

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane składniki majątku:
Składniki majątku będącego przedmiotem sprzedaży można oglądać na terenie Oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie, ul. Wiejska 29, w dniach 16.04.-29.04.2019r. w godz. 8.00 – 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr 71/ 385 35 52.

plakat pionowy z biurkiem informacja na stronę kopia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. realizuje projekt: „E-usługi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. w Miliczu” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

 Głównym celem projektu jest podniesienie jakości działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu i obsługi Klienta poprzez implementację nowoczesnych rozwiązań IT oraz drożenie e-usług. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe poprzez wdrożenie zintegrowanego oprogramowania informatycznego usprawniającego pracę wewnątrzadministracyjną oraz wdrożenie e-usług publicznych dla przedsiębiorców i obywateli w PGK „Dolina Baryczy” s p. z o.o.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 258 327,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 871 165,00 zł

Poziom dofinansowania: 85%
Wkład własny beneficjenta: 153 735,00 zł

Termin realizacji projektu: 30.05.2017 – 31.12.2019

 

reklama nowa cena kopia

platforma zakupowa

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak