Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Podstawą obliczenia kwoty opłaty jest wielkość powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. W taryfie obowiązującej w 2017 i 2018 r. nie pobiera się opłat za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów. Powierzchnie, z których wody opadowe i roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości (gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub wprowadzane do gruntu) i nie są wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej również nie podlegają opłacie. Zaznaczyć należy, że opłatami objęte są wyłącznie powierzchnie, z których ścieki opadowe i roztopowe są odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Podstawą obliczenia kwoty opłaty jest ilość odprowadzanych ścieków z powierzchni utwardzonych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. 56-300 Milicz, Rynek 21 przedłuża termin składania ofert na sprzedaż zbędnych składników majątku:

  • a/ koparko-ładowarka „Ostrówek”; typ K162; rok prod. 1988, cena minimalna 12.000zł +Vat;
  • b/ ciągnik „Ursus” C 360-3p, rok prod. 1987, cena minimalna 10.000 zł + Vat;                       
  • c/ opał/ miał węglowy/ luzem, 8 ton: cena minimalna za 1 tonę: 300zł +Vat,

do dnia 30.06.2017 r. do godziny 15.00.

 

reklama nowa cena kopia

platforma zakupowa

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak