Zadbaj z nami o środowisko!

Spółka PGK "Dolina Baryczy" została powołana przez Gminę Milicz, Cieszków i Żmigród do realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Dzięki pomocy finansowej z Unii Europejskiej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy" wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy infrastrukturę kanalizacyjną na terenie wspomnianych gmin.

Nie poprzestajemy - w dalszym ciągu dokładamy wszelkich starań by zachować ptasi raj - cenną przyrodę Doliny Baryczy.

Ty też możesz nam w tym pomóc!

 ____________________________________

Biuro Obsługi Klienta mieści się w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. przy ul. Rynek 21 w Milicz, na I piętrze, w pokoju nr 3. Odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zapewniają Odbiorcom usług dostęp do pełnych i rzetelnych informacji na temat usług świadczonych przez Spółkę.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 (środy do godz. 16.00)

W Biurze Obsługi Klienta możecie Państwo:

 • złożyć wniosek i zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków,
 • podać stan wodomierza,
 • otrzymać fakturę,
 • uzyskać informacje, na temat zaległych i bieżących należności za ścieki oraz inne usługi,
 • uruchomić lub uzyskać informację jak uruchomić usługi elektroniczne świadczone przez Spółkę (e-faktura),
 • uzgodnić warunki spłaty zadłużenia,
 • zmienić dane w umowie,
 • zgłosić reklamację,
 • zgłosić awarię,
 • zgłosić do odbioru technicznego wykonane przyłącze kanalizacyjne.

Na I piętrze w pokoju nr 4 możecie Państwo:

 • uzyskać zapewnienie odprowadzania ścieków oraz warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnych,
 • uzgodnić dokumentację projektową inwestycji w zakresie przyłączy i sieci kanalizacyjnych,
 • dokonać zgłoszenia budowy przyłączy lub sieci kanalizacyjnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne o ochronie danych osobowych

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) w zakresie danych związanych z korzystaniem ze strony Internetowej pgkdolinabaryczy.pl (pliki cookies) oraz współadministratorem danych osobowych związanych z korzystaniem z fanpage na portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/pgkdolinabaryczy. ADO Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy Sp. z o.o. nie przetwarza Państwa danych w sposób zautomatyzowany, nie dokonuje profilowania, nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom. Nie przetwarza również danych wrażliwych ani danych dzieci.
 • Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Polityka plików cookie

 • Informacje ogólne. Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Państwa urządzeniu przez odwiedzane strony internetowe. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy Sp. z o.o. wykorzystuje wyłącznie pliki Cookies techniczne, które są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Dzielą się one na pliki cookies stałe które, jak sama nazwa wskazuje, na dłużej pozostają w przeglądarce i zachowują informacje o np. optymalnym dla Państwa układzie strony oraz na pliki cookies sesyjne, które pojawiają się jedynie wtedy, gdy korzysta się z przeglądarki. Znikają one zaraz po zamknięciu strony; są to pliki niezbędne do prawidłowego działania niektórych funkcji.
 • Pliki cookies wykorzystywane są przez stronę Internetową pgkdolinabaryczy.pl wyłącznie w celu utrzymania sesji - kiedy odwiedzacie Państwo stronę, a także w celu zapewnieniu odpowiedniego wyświetlania strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia Państwo korzystacie.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy Sp. z o.o. nie wykonuje w związku z tymi plikami żadnych operacji, w szczególności nie wykorzystuje plików cookies w celach marketingowych ani analitycznych.
 • Pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą dostępnych opcji przeglądarkowych. Wedle naszej wiedzy każda z przeglądarek Internetowych posiada opcje usunięcia plików cookies i w każdej chwili mogą Państwo skorzystać z tej możliwości. Przykładowo:
 • Aby usunąć pliki cookie w przeglądarce Google Chrome, należy wejść w menu opcji znajdujące się w prawym, górnym rogu (oznaczone trzema kropeczkami) i wybrać opcję "Historia". Wówczas pojawi nam się osobna karta, która pokaże przeglądane dotychczas witryny. W lewym, górnym rogu znajdziemy opcję "Wyczyść dane przeglądania". Klikamy w nią, a następnie w nowo wyświetlonym oknie zaznaczamy box "Pliki cookie i inne dane witryn". W górnej części tego okna znajdziemy również opcję czyszczenia danych z konkretnego okresu. Możemy tu wybrać czyszczenie danych sprzed ostatniej godziny, tygodnia bądź od samego początku korzystania.
 • Aby usunąć pliki cookie w przeglądarce Microsoft Edge należy wejść w menu opcji znajdujące się w prawym, górnym rogu (oznaczone trzema kropeczkami) i wybrać opcję Ustawienia. Następnie należy wybrać okienko „wyczyść dane przeglądania” i zaznaczyć odpowiednie dane do usunięcia, tj. pliki cookie i zapisane dane witryn Internetowych.

5)         Administratorem strony Internetowej www.pgkdolinabaryczy.pl jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy Sp. z o.o.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przetwarzając Państwa dane osobowe dbamy o przestrzeganie zasad wynikających z RODO, w szczególności o:
  • Legalność – dbałość o ochronę prywatności i przetwarzanie danych zgodnie z prawem;
  • Bezpieczeństwo – zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych;
  • Adekwatność i minimalizacja – przetwarzanie takiej ilości danych, jaka jest niezbędna do realizacji celów, np. wykonania umowy.
  • Zapewnienie praw Jednostki − umożliwienie osobom, których dane dotyczą, wykonywania ich praw w zakresie przetwarzanych danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
  • Czasowość – przetwarzanie danych przez taki okres, jaki jest niezbędny lub wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż jest to potrzebne lub wymagane.
  • Prawidłowość – przetwarzanie w taki sposób, aby zachować prawidłowość danych.

Klauzula informacyjna RODO

 • Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu.
 • W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym w PGK Dolina Baryczy Inspektorem Ochrony Danych – Panią Marzena Mateusiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z dopiskiem w temacie wiadomości: ochrona danych osobowych.
 • Bezpieczeństwo. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dane w naszym przedsiębiorstwie przetwarzają wyłącznie upoważnione do tego osoby, zgodnie z ich zakresem obowiązków. Nie udostępniamy danych podmiotom trzecim. Nie wykorzystujemy danych w innym celu niż zostały zebrane.
 • Zasady przetwarzania. Przetwarzamy dane naszych klientów w zakresie wynikającym z zawartych umów, a także dane naszych pracowników i podmiotów współpracujących w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz zawartych umów. Dane, które przetwarzamy w związku z funkcjonowaniem strony Internetowej pgkdolinabaryczy.pl, nie pozwalają nam na identyfikację osób odwiedzających stronę. Jak wskazano w pkt II, korzystamy wyłącznie z plików cookies technicznych, i nie wykorzystujemy plików cookies do marketingu, analityki ani do śledzenia użytkowników. Dane, które przetwarzamy w ramach fanpage na Facebooku www.facebook.com/pgkdolinabaryczy, obejmują informacje, pozostawione przez osoby odwiedzające nasz fanpage, które pozostawią komentarz lub polubią naszą stronę. Dane te przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażanej poprzez aktywne działania na fanpage. Dane osób, które odwiedziły nasza stronę nie pozostawiając komentarzy lub polubień są zanonimizowane – nie mamy możliwości identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Nie wykorzystujemy narzędzi marketingowych dostarczanych przez Facebook do dokonywania jakichkolwiek operacji na danych. Przypominamy, że korzystanie z serwisu społecznościowego Facebooka wymaga akceptacji jego polityki prywatności i zasad przetwarzania danych. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajduje się pod adresem www.facebook.com/privacy/explanation.
 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą. Na podstawie RODO, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez PGK Dolina Baryczy Sp. z o.o., przysługuje Państwu prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych lub (co do niektórych danych) do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych przez PGK Dolina Baryczy Sp. z o.o. narusza przepisy RODO.

IV.      KONTAKT

W razie pytań i wniosków dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

PGK Dolina Baryczy Sp. z o.o.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Odbiorcy na podstawie wystawionej faktury są zobowiązani do regularnego uiszczania opłat, w terminie wskazanym na dokumencie. Jako datę wpływu uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. Zwracamy Klientom uwagę, by przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych uwzględnić czas trwania operacji bankowych.

W przypadku nieterminowego uiszczania opłat Spółka jest uprawniona do naliczania i dochodzenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

Zaznaczamy, że aktualne zadłużenie jest podawane w każdej wystawionej bieżącej fakturze.

W przypadku braku otrzymania płatności Spółka kieruje do odbiorcy upomnienie i wezwanie do uiszczenia zaległej należności w terminie 7 dni od daty odebrania korespondencji. Osoby zainteresowane mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie należności na raty.

Po upływie wskazanego terminu i nieuiszczeniu należności sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Przypominamy, że w takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia nie tylko należności wraz z odsetkami, ale też kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

Chcesz otrzymywać e-fakturę? Sprawdź, najważniejsze informacje na jej temat i sposób pobrania!